Městská policie Děčín

Městská policie je podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Primárním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Doplňující informace

Pole Hodnota
Adresa MP Děčín, Na Valech 156/6, 405 02, Děčín 4
Bezplatná linka 156
Mobil 604 294 673
Telefon 412 516 516