Zprávy o činnosti Městské policie Děčín

Městská policie Děčín každoročně zpacovává zprávu o činnosti za příslušný kalendářní rok. Zpráva o činnosti je předkládána radě a zastupitelstvu města. Dokument obsahuje základní informace o událostech předešlého roku, vybavení MP, prevenci kriminality, výslednost apod.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://mpdecin.cz/profil-mp/vyrocni-zpravy/
Autor ředitel městské policie
Naposledy aktualizováno října 3, 2022, 12:01 (UTC)
Vytvořeno října 3, 2022, 10:51 (UTC)
Periodicita aktualizace ročně